Copyright 2024 - Autorijschool Schouten - Amsterdam, alle rechten voorbehouden

De tussentijdse toets

De tussentijdse toets (TTT) is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen; het kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Een examinator van het CBR beoordeelt je rijvaardigheid. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee.

Na afloop van de toets krijg je een advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. De TTT duurt even lang als een rijexamen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toets, moet je in het bezit zijn van een geldig theorie-certificaat of rijbewijs (van een andere categorie). Je moet dit tonen voor aanvang van de TTT, samen met een geldig identiteitsbewijs. Tevens dien je vooraf ook het formulier ‘Zelfreflectie’ in te vullen. Voor de toets geef je het aan de examinator.

Weg met die zenuwen!

Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examen situatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen. Om vrijstelling te verdienen

Omkeren, parkeren of stoppen. Het zijn voorbeelden van ‘bijzondere manoeuvres’ en ze vormen een onderdeel van het praktijkexamen. Tijdens de TTT komt het onderdeel manoeuvres ook aan de orde. Doe je dit goed, dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel. En hoef je op je eerstvolgend rijexamen geen manoeuvres meer te doen. Als andere onderdelen van de TTT niet vlekkeloos verlopen is dat geen ramp: je vrijstelling blijft staan!

Adviesformulier

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het rijexamen. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies waaraan je nog moet werken. Samen met je instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden.

Neem het mee!

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je examen doet. Dit is met name belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel manoeuvres. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

f t g m